Gramatika e laicitetit kosovar. Kundrinori i zhdrejtë i laicitetit të Kosovës, Krishtlindjet dhe shkollat publike

Në shkrimin paraprak jemi munduar që, përmes rastit të dekorimeve, të tregojmë se si ‘laiciteti’ në ligjërimin kosovar mbetet kryesisht si një siluetë. Ndërsa tani, do të përpiqemi të shohim pak më thellë në atë se mbi kë (nuk) vepron laciteti në hapësirën kosovare. Do të marrim disa shembuj mbi të cilët diskutimet rreth laicitetit mungojnë tërësisht, krahas përmendjes së nocionit kryesisht në raste të cilat implikojnë religjiozitetin mysliman, pra Islamin. Islami në fakt është objekti mbi të cilin kryesisht bie diskursi i tillë i laicitetit. Por, kryesisht, vetëm përmendet për të plasuar qëndrime antagoniste.

Continue reading

Advertisements
Standard