Disa fjalë për terminologjinë rreth “radikalizmit”

Semantika e “luftës kundër terrorizmit” është aq problematike në rrethet shkollare të sociologjisë së terrorizmit sa edhe vetë objekti rreth te cilit zhvillohet ajo. Për Zbignjew Brzezinski-n dhe Zygmunt Bauman-in vetë termi “luftë kundër terrorizmit” është po aq i pakuptimtë sa edhe fraza “luftë kundër blitzkrieg-ut” , apo të themi, “luftës kundër plumbave”. Terrorizmi është taktikë e jo entitet, ai është metodë dhe jo qëllim. Por semantika është nga instrumentet strategjike kryesore në luftë ideologjike, prej nga edhe arkitektura e saj duhet lexuar në mënyrë kritike. Skulptori i “luftës kundër terrorizmit” , Donald Ramsfield , në dokumentarin “The Unknown Known” për disa minuta flet rreth “terminologjisë” e “semantikës” dhe rëndësisë së “fjalëve” pas 11/9 , si njëra nga gjërat më të rëndësishme në strategjinë e luftës së re që ai po shpallte. Sot, sociologjia e terrorizmit është krejt e pështjelluar në rrjetin e terminologjisë së përdorur, ambiguitetit e ambivalencës së saj dhe bën përpjekje që dëshpërimisht ta sqarojë atë në një botë e cila tashmë i ka përvetësuar premisat e saj, të përhapura dhe të ‘natyralizuara’ nga një arsenal i fuqishëm i “pushtetit të butë”, ku think-tank-et e financuara nga Shteti kanë pasur rol përcaktues.

Continue reading

Advertisements
Standard

Gramatika e laicitetit kosovar. Kundrinori i zhdrejtë i laicitetit të Kosovës, Krishtlindjet dhe shkollat publike

Në shkrimin paraprak jemi munduar që, përmes rastit të dekorimeve, të tregojmë se si ‘laiciteti’ në ligjërimin kosovar mbetet kryesisht si një siluetë. Ndërsa tani, do të përpiqemi të shohim pak më thellë në atë se mbi kë (nuk) vepron laciteti në hapësirën kosovare. Do të marrim disa shembuj mbi të cilët diskutimet rreth laicitetit mungojnë tërësisht, krahas përmendjes së nocionit kryesisht në raste të cilat implikojnë religjiozitetin mysliman, pra Islamin. Islami në fakt është objekti mbi të cilin kryesisht bie diskursi i tillë i laicitetit. Por, kryesisht, vetëm përmendet për të plasuar qëndrime antagoniste.

Continue reading

Standard