Rreth

Religjioskopi’ është një hapësirë virtuale e cila mëton të jetë si një sfond mbi të cilin qëndisen mendime dhe reflektime rreth çështjeve të fesë në jetën publike, të raportit të shtetit me fenë apo fetë dhe anasjelltas, mbi konceptin fondamental të laicitetit, mbi diskurset fetare dhe afetare rreth shoqërisë, shtetit dhe fesë etj. Është hapësira e munguar e sferës virtuale dhe publike që ka për qëllim të vështroj nga një këndvështrim liberal diskutimet mbi fenë dhe vendin e kësaj në hapësirën publike. Meqë ‘feja’ është shndërruar në një kategori të veçantë në diskursin rreth saj, është e domosdoshme që reflektime të cilat e mendojnë atë përtej kornizave të vendosura me ngulm nga media dhe individ, të cilat kanë burgosur diskutimet mbi fenë, duke i lënë ato kryesisht në duart e burokratëve të gazetarisë dhe ‘ekspertëve’ të atypëratyshëm. Jo nuk është një hapësirë e shkrimit akademik, por është një agora e mendimit ndryshe mbi disa çështje të cilat mendojmë se trajtohen ngushtë apo nuk trajtohen fare tjetërkund.  Blogu përqendrohet kryesisht rreth kontekstit të Kosovës.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s